Våra tjänster | Printa Public Relations

Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa erbjuder PR- och kommunikationstjänster genom hela kedjan, från analys och strategiarbete till produktion och uppföljning. Syftet är ofta att skapa publicitet som främjar våra uppdragsgivares verksamhet. Men det kan också handla om att ta fram beslutsunderlag, förändra attityder eller väcka debatt. Vårt främsta verktyg är det skrivna ordet. Med detta formulerar vi texter och budskap som påverkar, engagerar, roar eller oroar.

Opinionsbildning

Opinionsbildning handlar ofta om långsiktiga processer med syfte att påverka beslutsfattare, eller förändra attityder och beteenden. För att lyckas krävs en slipad strategi och ett målmedvetet arbete. Det gäller att engagera och övertyga genom att säga rätt sak vid rätt tillfälle till rätt mottagare. Ofta lönar det sig att skapa allianser med andra aktörer som har samma agenda.

PR och strategisk kommunikation

Grunden till ett lyckat PR-arbete läggs i kommunikationsstrategin. Det är här vi benar ut vad, hur, när, varför och med vem ni ska kommunicera för att få så bra genomslagskraft som möjligt. När väl strategin är lagd hjälper vi er att verkställa de PR-aktiviteter som vi anser ger bäst effekt. Vi menar att alla företag och organisationer har en story värd att berätta. Hur väl denna story tas emot av respektive målgrupp beror på hur den formuleras och presenteras. Om verktyget för att nå ut kallas pressrelease, debattartikel eller sociala medier beror på sammanhanget. Det viktigaste är innehållet. Alltid.

Vid internationella PR-uppdrag samarbetar vi med:

Skribenttjänster

Vi jobbar med textproduktion i alla dess former, till exempel:

  • Pressmeddelanden
  • Tidningar
  • Nyhetsbrev
  • Debattartiklar
  • Webbtexter
  • Årsredovisningar

I många projekt tar vi ett helhetsgrepp kring det redaktionella innehållet, från idé till färdig produkt. Vi har stor erfarenhet och kompetens inom tidningsproduktion. Under årens lopp har vi genomfört tusentals intervjuer med allt från företagsledare, politiker och kändisar till helt vanliga människor. Vi håller en hög journalistisk nivå och är duktiga på storytelling. Vi är vana vid att göra komplexa ämnen tillgängliga för en bredare publik.

Research & analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare att ta fram beslutsunderlag genom att undersöka attityder hos deras kunder, anställda och övriga intressenter. Det kan till exempel handla om hur varumärket uppfattas, vad kunderna efterfrågar eller hur företaget framställs i media. Vi är duktiga på att plocka ut de viktigaste aspekterna ur stora mängder information och dra relevanta slutsatser. Metoden varierar – vi genomför allt från djupintervjuer och fokusgrupper till medieanalyser och omvärldsbevakning.