Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa gör en artikelserie om projektet Rena Byggen på uppdrag av Byggbranschen i samverkan.

Rena byggen innebär att beställare, arbetsgivare, fack och myndigheter samarbetar för att stävja svartarbete och främja sund konkurrens i byggbranschen.

I Rena Byggen-projekt kontrollerar Skatteverket samtliga deltagande företag. Alla personer som vistas på byggarbetsplatsen registreras i ett närvarosystem. Närvarouppgifterna jämförs sedan medan företagens inbetalningar av skatter och arbetsgivaravgifter, vilka redovisas på individnivå.

Konceptet har testats i Nacka, Göteborg, Luleå och Karlstad. Utvärderingar visar att både beställare, entreprenörer och myndigheter är positiva till arbetssättet. Åtgärderna försvårar svartarbete och ekonomisk brottslighet och bidrar till bättre ordning och reda i byggprojekten.

bbis_topbanner
Galleri-ID saknas, inget kan visas.