Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Rekrytering är ett viktigt område för den svenska trä- och möbelindustrin. Många företag har redan svårt att hitta nya medarbetare och konkurrensen om arbetskraften ökar. Därför initierade Printa en rekryteringsbok för bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF, som sedan länge arbetar aktivt med utbildnings- och rekryteringsfrågor.

tmf

Rekryteringsboken är ett samarbetsprojekt mellan TMF och Experis, ett företag inom Manpower Group. Printa stod för idé och koncept, projektledning samt textproduktion. Boken bjuder bland annat på trendspaning och goda exempel på företag som är duktiga på att rekrytera nya medarbetare. Syftet är att uppmuntra och bistå TMF:s medlemsföretag i frågor som rör utbildning, rekrytering och kompetensförsörjning.

Galleri-ID saknas, inget kan visas.