Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Region Skåne har genom en offentlig upphandling utsett Printa till ramavtalsleverantör inom området PR-tjänster. Det kan exempelvis innebära olika uppdrag i samband med opinionsbildning och lobbying såsom:

  • Analys- och strategiarbete
  • Framtagning av underlag
  • Rådgivning
  • Projektledning och projektstöd
  • Mediebearbetning

Printa har sedan tidigare en stark förankring i nordvästra Skåne, bland annat genom samarbeten med Helsingborgs Dagblad och Familjen Helsingborg. Nu breddas det regionala engagemanget ytterligare. Avtalet med Region Skåne gäller till och med augusti 2015.

Galleri-ID saknas, inget kan visas.