Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Idag, 26 februari, släpptes årets första nummer av Landskrona Magasinet. Det innehåller bland annat ett reportage om Människan bakom uniformen; en utbildning där ungdomar genom dialog och praktik får prova på den vardag som uniformsyrkena verkar i.

Landskrona Magasinet ges ut av Landskrona stad. Printa sitter med i redaktionsrådet och skriver merparten av texterna i tidningen. Bläddra i Magasinet direkt på skärmen.

magasinet3
Galleri-ID saknas, inget kan visas.