Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa har gått med i branschorganisationen Svenska pr-företagen. Föreningen synliggör branschen och ökar förståelsen för pr- och kommunikationsfrågor. Det är ett bra forum för nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

pr_foretagen
Galleri-ID saknas, inget kan visas.