Kunder | Printa Public Relations

Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Vi har uppdragsgivare inom en rad olika branscher, i såväl privat som offentlig sektor.
Majoriteten av våra kunder återfinns i Skåne och Stockholm. Flera av dem är verksamma
på en internationell marknad.