Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa och vår samarbetspartner, varumärkesbyrån Manifesto, har en gemensam kund i form av Wanås Konst. Printa har tagit fram en PR-strategi, vilken inkluderades i den kommunikationsplattform som Manifesto utvecklat åt Wanås Konst. Manifesto är specialister på platsmarknadsföring, strategisk design och sociala medier – kompetenser som väl kompletterar våra egna i detta projekt.

Wanås ligger i nordöstra Skåne och består av en av världens främsta skulpturparker, ett medeltida slott och ett ekologiskt jordbruk. Anläggningen rymmer även en designshop, en delikatessbutik och ett café. På Wanås möts konst, natur och historia. I 25 år har utställningar med svensk och internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer skapats på Wanås. Konsten utgör även grunden i Wanås Konsts pedagogiska verksamhet.

Kommunikationsplattformen och PR-strategin innehåller bland annat förslag på aktiviteter med syfte att öka kännedomen om Wanås utanför kulturkretsar och därmed nå ut till en större publik. Så här säger Mattias Givell, verksamhetschef för Wanås Konst, om samarbetet:

– Jag träffade Manifesto och Printa på en föreläsning om kommunikation under en utbildning om exportmognad arrangerad av Region Skåne och Exportrådet. Jag hade förväntat mig vanligt marknadsförings och PR-lingo, men fann något skarpt vid sidan av, något med hjärtat på rätt ställe. Vilket är viktigt när man som Wanås Konst, vill hitta nya vägar att nå fler.