Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa har tillsammans med Kollor Designbyrå tagit ett helhetsgrepp kring kommunikation och marknadsföring för hotell- och konferensanläggningen Wallby Säteri.

Uppdraget började med ett nyhetsbrev och mynnade ut i en kommunikationsstrategi, ny grafisk profil och hemsida. Under åren har det blivit en mängd olika kampanjer i såväl traditionella som sociala medier för att locka hotell- och konferensgäster till Wallby.

Printa har även skapat ett presskit i samband med journalistbesök från Danmark och bistått med kriskommunikation då säteriet brandhärjades.
– Printa och Kollor har verkligen förstått mig och mina marknadsföringsbehov. Genom den grafiska designen och kommunikationen har de lyckats fånga essensen av Wallby. Dialogen oss emellan har fungerat otroligt bra. Vi har fått många förfrågningar samt god respons från våra kunder och det är bra aktivitet på facebooksidan, säger Magnus Nyman, ägare Wallby Säteri.