Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) anlitade Printa för att skapa publicitet under Yrkes-SM i möbelsnickeri. Tävlingen, som gick ut på att kora Sveriges bästa unga möbelsnickare, fick stor uppmärksamhet i media.

Trä- och Möbelföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder cirka 750 medlemsföretag verksamma inom den träförädlande industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och tillväxt.

TMF arbetar för att fler ungdomar ska välja en framtid inom trä- och möbelindustrin och därmed trygga företagens kompetensförsörjning. Ett bra exempel är Yrkes-SM i möbelsnickeri för gymnasieelever och unga yrkesverksamma. Syftet med tävlingen var att öka intresset för träyrken och sporra duktiga elever. Samtidigt främjades kontakter mellan skola och näringsliv. Med Printas hjälp fick evenemanget god exponering i både lokala och nationella medier. Printa har även medverkat i andra projekt som rör utbildning och rekrytering.

– Det är jättebra att ha en professionell partner som ger våra frågor full uppmärksamhet och dessutom kommer med egna idéer. Vi har fått ett väldigt bra genomslag i media och samarbetet med Printa fortsätter framöver, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Publicitet i urval: