Case | Printa Public Relations

Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Uppdrag i urval.

VM-94 Jubileumsmatch

PR- och kommunikationsansvarig

EM-tävling i BMX

PR-ansvarig

Helsingborgs stadsteater

Presslansering av Palmepjäs

Wanås Konst

PR-strategi

Wallby Säteri

Kommunikation och marknadsföring

Helsingborgs Dagblad

Tidningar och bilagor

Trä- och möbelföretagen

PR-ansvarig för Yrkes-SM