Vi bygger relationer och skapar publicitet. | Printa Public Relations

Vi bygger relationer och skapar publicitet.

Printa PR avvecklades den 31 december 2016. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla våra kunder, samarbetspartners och andra människor vi mött under resans gång! Läs mer i vårt nyhetsbrev genom att klicka på bilden nedan.